Pomysł:

Sebastian Stodolak

Autor metody i wyliczeń:

Karol Zdybel

Projekt strony:

Michał Banaś